Advertisement

【吹風扇初體驗】張達倫囝囝乜反應?

本地
2018.06.14
224

 

img_2581

 

「嚴謹」張達倫個囝囝「勁秋雞」快高長大,眨吓眼就八個月大,開始識爬,做老竇嘅張達倫當然要分享兒子的日常樂事,而且沒有工開的日子,就會一家人親子遊去吓長洲玩吓咁。


「勁秋雞」肥嘟嘟眼大大,好鬼得意,食飯仔食得津津有味,張達倫近日就分享咗兒子搞笑的片段,就係第一次吹風扇,睇見「勁秋雞」對風嘅反應,真係好鬼得意,真係睇得好開心,好治瘉,連張達倫都好開心話:「勁秋雞初遇風扇,真係好搞笑,各位爸爸媽媽同寶貝玩,拍條片來睇吓。」

 

img_2580

「勁秋雞」肥嘟嘟眼大大,好鬼得意。

鄭秀文 惠英紅
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2018/06/Untitled-collage-5-11-150x150.jpg