Advertisement

蘇永康開演唱會 黃子華送宣傳片做湊仔公

本地
2019.03.01
1.1k

screen-shot-2019-03-01-at-1-13-04-pm

蘇永康(阿公)今年六月將於於紅館舉行兩場個人演唱會,相隔八年再開,他特意找來好友黃子華自編自導自演,拍攝演唱會宣傳短片,今次能夠邀得好友出手,阿公說:「初一時我帶阿仔同佢拜年,大家傾開,我話我想拍條片放上社交網站宣傳,他就即刻兩秒鐘度好條橋俾我,之後我話我唔識搞,佢就拍心口話幫我搞埋,真係好唔話得!非常之多謝佢。條片佢飾演契爺角色,在我演唱會期間會一力承擔湊仔服務。呢個契爺真係唔話得,唔好話我個囝,連我自己都未見過咁大個富格林金幣,佢就送俾阿囝上契,金幣之外,仲有成日送好多玩具。 阿囝就快兩歲,開始識得認人,佢唔係咁鐘意男人,見到我班朋友都喊,但係契爺例外喎,佢好鐘意同契爺玩。」

screen-shot-2019-03-01-at-1-12-44-pm

問到阿公,假如子華神真係肯在演唱會期間代佢湊仔,佢放唔放心俾個囝佢湊?阿公話: 「放心,我驚我個囝玩謝個契爺多D。」

screen-shot-2019-03-01-at-1-12-15-pm

至於問到子華會否擔任演唱會嘉賓,子華說,「我已經發了誓不會做任何人演唱會嘉賓。我現在喜歡拍嘢,我講真。(咁如果第日阿契仔JAZZ開演唱會呢?) 等佢大個真係唱歌先講啦!」

screen-shot-2019-03-01-at-1-13-09-pm

惠英紅 鄭秀文
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2019/03/Screen-Shot-2019-03-01-at-1.12.20-PM-150x150.png