Advertisement

小豬比返學前班 陳展鵬首次「父女分離 」

本地
2021.08.13
1k

陳展鵬自從囡囡小豬比出世之後就化身女兒奴,不時都會喺IG晒女。小豬比已經兩歲幾,所以展鵬近日幫囡囡報學前班,等佢認識更多新朋友。

陳展鵬
陳展鵬

陳展鵬日前出席新劇《童時愛上你》活動時指劇集拍攝得算舒服,所以自己可以陪伴囡囡小豬比返學前班。佢表示第一日帶囡囡返學感覺好特別,面對父女第一次分離,老師都好嚴陣以待。回憶震撼畫面,話入到班房更刺激,好多小朋友一齊喊,小豬比都有喊埋一份,講笑話感覺好似有幾十個產婦要生咁。

+4

陳展鵬話老師教佢哋唔好回頭望,要即刻走,但因為驚小豬比會嬲自己,所以買咗佢最喜歡嘅士多啤梨。佢又爆太太(單文柔)唔捨得囡囡返學,忍唔住眼濕濕。

圖片來源:陳展鵬、單文柔@Instagram

姜濤 陳卓賢 MIRROR
人氣 TRENDING
張家朗 何詩蓓 姜濤 MIRROR ERROR 東京奧運 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2021/08/20210813-chanpang-1-20210813064428-150x150.jpg?v=1628837070