Advertisement

【大個仔啦】小春雞學識用筷子 黎諾懿:超感動

本地
2019.05.15
1.3k

screen-shot-2019-05-15-at-2-57-35-pm

黎諾懿與老婆李潔瑩育有囝囝黎峰睿(小春雞), 兩歲大嘅小春雞精靈可愛,甚得人歡心。黎諾懿亦開始讓囝囝學習新事物,例如畫圖畫、講英文等,小春雞都表現得相當有興趣。

screen-shot-2019-05-15-at-3-05-48-pm

黎諾懿噚晚(14日)分享小春雞食飯嘅影片,佢開心表示囝囝開始識得用筷子,令佢深感安慰:「超感動,自己用筷子吃飯小春雞。」見小春雞乖乖地用兒童筷子食飯,仲食得津津有味,網民都大讚小春雞好叻仔。

screen-shot-2019-05-15-at-2-57-21-pm

圖片來源:黎諾懿@Instagram

許志安 黃秋生
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2019/05/Screen-Shot-2019-05-15-at-3.05.48-PM-150x150.png