Advertisement

小豬比換紥辮新髮型 你鍾意邊個look?

本地
2021.09.04
誕下囡囡小豬比
誕下囡囡小豬比

為人父母之後,連出名慳家嘅朋友都變得好願意為小朋友使錢,幫佢哋扮靚靚。而一向愛錫囡囡小豬比嘅陳展鵬,呢日就分享咗佢幫小豬比變髮,換上紥辮新髮型,相比起平時嘅平蔭小豬比,你鍾意邊個look 多啲呢?

圖片來源:陳展鵬@Instagram

姜濤 陳卓賢 聲夢傳奇
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹