Advertisement

【同居日記】鍾麗緹與張倫碩的甜蜜點滴

訪問影片
2016.06.11
832

好多人都想知,張倫碩同鍾麗緹三個女既關係,Christy話過去一年,佢哋一齊生活,一年只得四日冇見,倫碩完全做到爸爸角色,會教囡囡踩單車、游水,仲好鍾意同Christy爸爸一齊做運動,令Christy有番個家嘅感覺,令佢地家庭變得完整,Christy仲拍底倫碩上網學整蛋糕比佢食嘅片段添,sweet到爆!想睇更詳盡報導,記得留意今期明周啦!

莫文蔚 聲夢傳奇 陳卓賢
人氣 TRENDING
張家朗 何詩蓓 姜濤 MIRROR ERROR 東京奧運 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹