Advertisement

【男神探班】與鄭容和合作
謝霆鋒感覺如何?

訪問影片
2016.04.30
757

謝霆鋒,80後男神地位不容置疑;鄭容和,韓國新進男神代表之一。
早前霆鋒現身片場探班鄭容和,兩人更將會有對手戲,霆鋒話起初對鄭容和拎出廚刀有擔心!但轉眼間又令霆鋒放心,究竟原因係乜?而影片更將用上4D效果,霆鋒都解構當中難度,立即睇片。

黃心穎 許志安 馬國明
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/icons/bka256x256.ico