Advertisement

玩命

董培新.唔三唔四半世紀
2015.11.13
638

「膽自大」這一用詞真有商榷之處,膽大下面往往是妄為,膽生毛可以想見,膽正命平真係冤枉,伊斯蘭國信徒個個膽大如沙煲,又是不是值得推崇呢?冇膽也不是壞事,冇膽做傷天害理之事,冇膽逆大多數人意願,冇膽做違背良心的事,都是好個冇膽。在外國,很多青少年人都是將膽來濫用,生死一線之間被視為刺激,滑雪要走出滑雪場以外去滑,目的只是追求驚險刺激,年中死去不少,但前仆後繼大有來者。亂飛越野單車,在吊橋的扶手上走鋼線,水上電單車狂衝浪等等死亡率高企,但有膽之人一接一,視死如歸,有膽求過癮也。在加拿大,有一次送朋友去飛機場,為貪便捷走超級公路,省卻在市區裏道路上的擠塞,誰道行程中驚出一身冷汗,心裏久久不安。在限速一百公里的超級公路上,時速限制是一百公里,所有車輛速度大致都是一百公里,我走的是慢線,忽然快線上有輛車越過,就是說那部車時速超過一百公里才可能超車,那車車窗忽然打開,有人向窗外爬,兩手伸向車頂,身子從車身鑽出,跟,腳踩在窗框上,一隻腳,兩隻腳,竟站了起來,人張開雙手,像是在踩滑板,接,另一個車窗也有人爬出車外,也站了起來,這還未完結,第三個車窗又開了,又有人在做同一動作,三個人在張口狂叫。我們全車人看得心裏發毛,我開車快也不是,慢也不是,這段路真的難走,假如我加速,那駕駛者興奮起來也加速,三個人隨時跌下車。一直同步前進,他們還是有機會跌下來,必定由我去車死他,也不敢響號,一響號更會促成意外發生。幸而走了兩公里,他們玩夠了爬回車廂,我們一車人狂誦阿彌陀佛,大佬,你好有膽,我幾乎喪膽呀!

許志安 關智斌 馬國明
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/icons/bka256x256.ico