Advertisement

綵排時收花

娛樂123
2016.07.16
1k

開騷前一日,Shirley到酒店的泳池曬太陽,四十九歲的她身材仍然有睇頭,其實在四月的香港站,已聽聞Shirley有人追,不過再打聽之下,原來不是「人」,是「鬼」。據知,Shirley一向有自己一班御用的排舞師,鬼婆性格的她和一位外籍男dancer特別談得來,據聞有次綵排,Shirley更收到鮮花一束,大家追問她都不肯透露多少,但這幾個月,大家都覺得Shirley「唔同咗」和「有啲嘢」。

完騷落台,勁風騷的Shirley不停捉人合照,心情勁靚,當然趁機會反捉住她問吓戀情,她又突然認真mode,Shirley說:「曾經愛過已經好夠,人海茫茫找到一個有緣份相識,能夠開花結果又好、曾經愛過又好,行到下去好難得,要珍惜。」問Shirley是否有人追?她說:「我的愛情觀好奇怪,當初做媽咪,我已經知道外間會有好多揣測,而且當時好少東方女性是single mother,我是一個好open mind的人,我不介意不結婚,老實說,試管嬰兒我都想過,我二十幾歲的時候,我已經知道自己不需要老公,一個roommate就可以。」那就希望Shirley快些找到她的「roommate」啦!●

馬國明 許志安 鄭秀文
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/icons/bka256x256.ico