Advertisement

Do姐簽生死狀登戰機 360度反轉飛越阿爾卑斯山

本地
2023.09.11
撰文:孜卓芹
Do姐整裝待發 準備登上戰機。
Do姐整裝待發 準備登上戰機。

今晚(11日)播出的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》,繼續有洪嘉豪陪Do姐(鄭裕玲)遊德國。二人先在慕尼黑一齊學做麵包,Do姐之後先撇下嘉豪,迎接今次旅程最大挑戰,登上戰機飛越阿爾卑斯山。

嘉豪原來對Do姐非常了解,除了知道Do姐每天都會運動兩小時,更知道Do姐和自己一樣,相當喜歡食麵包,他就帶Do姐到慕尼黑一間著名餅店,齊齊向老闆學做日賣二千份的招牌德國結麵包(Pretzel),二人雞手鴨腳,可幸焗出來的麵包都似模似樣,餅店老闆更讚Do姐手勢不錯。

Do姐與嘉豪親手製作Pretzel。
Do姐與嘉豪親手製作Pretzel。

之後Do姐獨自去到德國國家飛機博物館,準備登上意大利製造的S-211輕攻擊型戰機。上戰機的事前準備非常嚴謹,Do姐要上堂學習安全知識,例如遇到危險時會飛彈出機艙逃生,再簽署「生死狀」,Do姐出發前都為自己打氣,指「人就活一次,咩都要試下」。一切準備就緒,戰機機師搭載Do姐一飛衝天,片片白雲在身邊極速掠過。穿過雲層後,升上6500米高度,戰機朝阿爾卑斯山脈進發,隨即橫越德國最高山峰,海拔近3千公尺的楚格峰,Do姐更望到下方山峰有營地,指白茫茫一片「好似仙境一樣」。

Do姐身處戰機 穿越雲層攀上6500米。
Do姐身處戰機 穿越雲層攀上6500米。

飛過楚格峰後,機師將戰機180度反轉再反轉,讓Do姐感受強勁G Force,Do姐指當時「個人唔郁得,Feel到所有嘢扯埋一邊」。雖然戰機的G Force令身體不適,但Do姐落機後心情勁靚表示「開心做咗呢件事,人生做一次都應該嘅!」

戰機180度反轉 Do姐衣服充氣 代表當時有強勁G Force。
戰機180度反轉 Do姐衣服充氣 代表當時有強勁G Force。
聲夢傳奇 星級企業大獎2020 姜濤
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹