Advertisement

胡諾言囡囡表演碎紙魔術 到底係點還原?

本地
2022.01.09
840

43歲胡諾言與陳琪相戀20年,育有兩女一仔,婚後生活美滿,不時在社交網分享家庭生活點滴。今日陳琪share咗二女胡芷悠(Jacey)玩魔術嘅片段,唔少網民大讚神奇。

+3

片段中嘅Jacey將手上面嘅紙撕碎,捏作一團後竟然可以還原成一張完整的紙。眼利嘅袁偉豪喺片段下留言:「叻!不過穿崩。」可能佢都知道呢個魔術有咩徼妙,魔術步驟如下:

1.找兩張同樣的紙(重點)

 

1.找兩張同樣的紙(重點)
1.找兩張同樣的紙(重點)

2.把其中一張折成一小塊,貼在另一張紙的後面

2.把其中一張折成一小塊,貼在另一張紙的後面
2.把其中一張折成一小塊,貼在另一張紙的後面

3.表演開始時,左手拿着紙的角慢慢撕

3.表演開始時,左手拿着紙的角慢慢撕
3.表演開始時,左手拿着紙的角慢慢撕

 

4.撕到最後便小心把紙反轉,再將撕碎的紙貼實/ 或扔掉

4.撕到最後便小心把紙反轉,再將撕碎的紙貼實/ 或扔掉
4.撕到最後便小心把紙反轉,再將撕碎的紙貼實/ 或扔掉

5.慢慢把完整的紙打開便完成

5.慢慢把完整的紙打開便完成
5.慢慢把完整的紙打開便完成

 

 

圖片來源:陳琪@Instagram

陳卓賢 MIRROR 聲夢傳奇
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹