Advertisement

軒媽早餐突破遮遮高度 張敬軒自嘲:我係咪五行缺飯

本地
2021.11.27
2.7k
張敬軒
張敬軒

 

早餐KOL張敬軒之前分享遮遮煮嘅特式早餐為粉絲帶來不少歡樂,張敬軒媽媽見到覺得唔對路,試過出口教遮遮煮早餐,點知都係同軒仔所想事與願違。至近日,軒媽返港後,終於親自出手為軒仔整早餐,呢份「石屎早晨全餐」更被軒仔大讚突破遮遮高度。

260707225_3053711594945439_657321621821049448_n

 

 

張敬軒:「喱兜好似石屎咁嘅嘢係我今朝嘅早餐,查實我條命是咪五行缺飯,同老母年幾冇見,諗住佢老人家嚟咗我應該可以有新嘅開始⋯⋯話說佢係我早餐關注組召集人,成日都問我早餐食乜。到埗第一日,更揚言要我過返啲正常生活……我冇異議,呢一切其實都係我日常嘅正常。正所謂天有不測風雲,我冇諗過一舊風雲過後,原來仲有另外一舊。本期介紹張公館特製,唔知石屎定溶岩瓊咗十足月球表面早晨全餐。」

睇更多遮遮精選早餐

圖片來源:張敬軒@Instagram

陳卓賢 聲夢傳奇 星級企業大獎2020
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹