Advertisement

奧運熱潮|林盛斌全家人都係運動健將? 阿Bob囡囡表演「花式落水」

本地
2021.08.09
340

港隊喺今年奧運中勇奪六面獎牌,唔少香港人都受到奧運熱潮感染,而首當其中嘅就係一眾家長,唔少家長都開始為子女報運動興趣班。連藝人林盛斌(Bob)都唔例外,佢早前喺IG share囝囝上劍擊班同跆拳道班嘅情況,更講笑話20年後就係到囝囝攞奧運金牌,睇嚟阿Bob嘅細仔運動細胞都不俗。但原來阿Bob嘅二女同細女都係運動健將?

林盛斌
林盛斌

阿Bob今日同一家人去泳池玩,仲喺IG share二女同細女嘅秘密技能「花式落水」。片中可以見到二女同細女同時用側手翻落水,認真厲害,細女仲做足安全措施戴埋游水用嘅水袖。阿Bob表示其實全家人都係運動健將(但除咗佢)佢又稱自己係做啦啦隊。

逐格睇阿Bob囡囡表演:

雖然唔少網民都大讚囡囡們好勁,但同時都表示動作危險,叫佢哋要小心安全。

+7

圖片來源:林盛斌@Instagram

姜濤 星級企業大獎2020 MIRROR
人氣 TRENDING
張家朗 何詩蓓 姜濤 MIRROR ERROR 東京奧運 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2021/08/20210809-bob-11-20210809101957-150x150.jpg