Advertisement

東京奧運|坤哥為訪問失言道歉 當事人洪詠甄:事後佢有同我講唔好意思

本地
2021.08.03
1.6k

無綫東京奧運繼陳約臨被批失儀欠專業後,日前再爆採訪災難。吳業坤(坤哥)周奕瑋早前截停採訪香港賽艇選手洪詠甄影片播出,當時吳業坤叫洪詠甄:「冇呀,你走啦!」被唔少網民轟唔尊重選手。

吳業坤
吳業坤

坤哥今日喺社交平台撰文公開致歉,表示自己為《東京五輪直送》節目中同洪詠甄練習後訪問嘅失言道歉。佢話自己喺開幕禮前同洪詠甄完成練習及圍訪後,做咗一個突發訪問,反省當時嘅訪問,自己表現得唔專業同內容處理唔恰當,拍攝後都自覺對佢感到抱歉,驚令對方感到不尊重,所以當刻已即時私訊同佢致歉。

+12

坤哥今日出post再次為自己嘅唔專業致歉,並表示多謝大家嘅批評同意見,佢會繼續反省、吸取教訓,又希望大家繼續支持每一位香港運動員。最後坤哥再次同洪詠甄講唔好意思,祝福佢可以繼續專心做佢喜歡同熱愛嘅事。

而另一當事人洪詠甄都有喺IG story回應事件,佢話冇諗過一個小小訪問會引嚟咁多人關注。詠甄解釋當時大家都係以輕鬆心情完成訪問,而坤哥事後都有同佢講唔好意思,並續說自己冇特別在意呢件事,亦希望大家唔需要過度反應,享受今年嘅奧運。

+6

圖片來源:吳業坤、洪詠甄、my TV SUPER(www.mytvsuper.com)

 

MIRROR 星級企業大獎2020 姜濤
人氣 TRENDING
張家朗 何詩蓓 姜濤 MIRROR ERROR 東京奧運 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2021/08/20210803-kwangor10-20210803070913-150x150.jpg