Advertisement

57歲生日遭朱茵整蠱 黃貫中難忘老婆炮製地獄料理

本地
2021.03.31
294

img_7038_%e8%aa%bf%e6%95%b4%e5%a4%a7%e5%b0%8f

今天(31/03)是黃貫中(Paul)的57歲生日,老婆朱茵竟炮製了一個芥辣味蛋糕,整蠱壽星。Paul試味後哭笑不得,「嘩!辣嘅?係咪整蠱我㗎?不過整蠱唔到我,因為我覺得幾好食喎!」朱茵在旁偷笑,卻逃不過與老公分甘同味的命運。其實朱茵整蠱老公只是慶生前菜,當然少不了準備一個真正的生日蛋糕,還唱生日歌及送吻。

img_7040_%e8%aa%bf%e6%95%b4%e5%a4%a7%e5%b0%8f

img_7039_%e8%aa%bf%e6%95%b4%e5%a4%a7%e5%b0%8f

Paul雖然被整蠱,但有另一番「滋味」,他說:「其實老婆俾咩我都要食㗎啦,但食完兩個蛋糕後,我真係覺得有 Wasabi嗰個好味啲,有食緊魚生嘅感覺,芒果就好似吞拿魚嘅口感。」

img_7069_%e8%aa%bf%e6%95%b4%e5%a4%a7%e5%b0%8f

夫婦倆相愛多年,Paul最難忘老婆炮製的地獄料理,尤其認真下廚時比有心整蠱更恐怖,他憶述:「我記得有次佢用微波爐蒸魚,條魚用保鮮紙包實,叮完出嚟成條魚掹到實一實,仲要唔係好熟咁,總之見到都驚。」朱茵解釋:「我記得嗰時係識咗冇幾耐,呢個係比佢嘅測試嚟,我要睇佢咩反應,哈哈。」

img_7070_%e8%aa%bf%e6%95%b4%e5%a4%a7%e5%b0%8f

朱茵以往給老公送過不少生日驚喜,有一年她瞞着他相約兄弟好友搞驚喜派對,令Paul印象深刻。另外,Paul坦言最喜歡老土禮物,「我記得有次我哋係海灘交換禮物,懶係浪漫咁,雖然係好老土,但往往最開心就係呢啲老土嘢。」

img_7077_%e8%aa%bf%e6%95%b4%e5%a4%a7%e5%b0%8f

G.E.M 惠英紅 許志安
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2021/03/img-7077--20210331073219-150x150.jpg