Advertisement

鄭俊弘情人節與老婆互相送驚喜

本地
2021.02.04
330

screenshot-2021-02-04-at-10-51-17-pm
鄭俊弘(Fred)、譚嘉儀與薛家燕等為節目《流行經典50年》錄影。嘉儀為了慶祝今年在頒獎禮取得好成績,特別花4位數字「萬歲」,請節目台前幕後吃東西,「希望花點心意答謝大家給我機會。」問到何時請食嫁女餅,嘉儀說:「我喜歡在工作上『萬歲』,派嫁女餅要遲一點,姻緣未到。」問到Fred如何過婚後第一個情人節,他指婚後第一個情人節不能馬虎,「我們承諾婚後會互相送驚喜給對方,我不會無件事,希望她也有準備!其實我們每星期都會安排二人世界,有時會去散步傾偈,幾浪漫!」

screenshot-2021-02-04-at-10-51-31-pm

screenshot-2021-02-04-at-10-51-26-pm

screenshot-2021-02-04-at-10-51-37-pm

screenshot-2021-02-04-at-10-51-22-pm

screenshot-2021-02-04-at-10-51-41-pm

screenshot-2021-02-04-at-10-51-02-pm

screenshot-2021-02-04-at-10-50-58-pm

screenshot-2021-02-04-at-10-51-05-pm

screenshot-2021-02-04-at-10-51-11-pm

screenshot-2021-02-04-at-10-51-45-pm

黃秋生 許志安
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2021/02/screenshot-2021-02-04-at-10.51.26-pm-20210204150735-150x150.png