Advertisement

林二汶找數開紅館騷 「三月尾約定你」

本地
2021.01.22
239

screenshot-2021-01-22-at-3-34-44-pm

林二汶早前指倘若奪得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」,並會於紅館開演唱會,結果她不負眾望,以大熱姿態獲獎。 今日二汶終於「找數」宣布將在紅館騷,她寫道:「三月尾,紅館見!!#真找數 #我攞到期喇 #三月尾約定你 #紅館再聚 #感激上天 #多謝各位 #詳情之後公布。」她亦上傳一段在紅館外拍的影片,興奮說道:「歡迎大家收睇瞬間看地球!大家睇吓?哇!哇!哇!哇!一剎那就睇完喇!多謝各位收睇!三月尾,紅館見!耶!」而今年正是二汶入行二十周年,讓粉絲萬分期待她的演出。

screenshot-2021-01-22-at-3-39-01-pm

screenshot-2021-01-22-at-3-38-09-pm

screenshot-2021-01-22-at-3-38-41-pm

screenshot-2021-01-22-at-3-38-51-pm

screenshot-2021-01-22-at-3-38-23-pm


View this post on Instagram

A post shared by 林二汶 (@lam2)

鄭秀文 惠英紅
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2021/01/screenshot-2021-01-22-at-3.34.44-pm-20210122074016-150x150.png