Advertisement

單文柔分享兒時舊照 與小豬比似到做兩姊妹

本地
2020.12.05
2.7k

初為人父母,成日都會認唔住問人自己嘅囝囡似爸爸定媽媽多啲。而陳展鵬同單文柔嘅星二代BB「小豬比」,你又覺得似邊個多啲呢?

單文柔今日喺Instagram post 咗兩張兒時舊照同「小豬比」陳諾瑤(Quinta)比較,網民一睇到父母女嘅相就話二人如餅印一樣,單文柔亦留言問大家:「我哋可以做兩姊妺?」

而陳展鵬其後也share了單文柔與小豬比的照片,更網上放閃留言:「無論Before or after,都會給妳們最好的。」如此恩愛的夫妻,幸福得令人不禁羨慕。

 

 

20201205%ef%bc%8dsin3

20201205%ef%bc%8dsin4

20201205%ef%bc%8dsin5

圖片來源:單文柔、陳展鵬@Instagram

黃秋生 鄭秀文
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2020/12/20201205sin1-20201205071152.png