Advertisement

落選港姐廖慧儀前男友墮樓亡

本地
2020.12.02
1k

116120481_193929678938939_1388567093740301716_n

今天(2/12),油麻地渡船街一大廈有人從高處墮下,隨後被送往廣華醫院搶救證實不治。警方經調查後證實事主是一位27歲姓張男子,現場未有檢獲遺書,死因有待驗屍確定。

71721993_817768908672783_8889868776054819642_n

據悉,死者疑是今屆落選港姐廖慧儀的前男友Sam,Sam在IG的限時動態曾以英文留言:「Thank you for everyone who have been supporting throughout my journey.Goodbye.Please forgive me for doing this.Been suffering for 2 months both mentally and physically.Just couldn’t take it any longer.Sorry」(謝謝所有在我人生路上幫過我的人,再見!請原諒我這樣做,精神和身體上受折磨兩個月。)」隨後,Sam的妹妹更新哥哥的IG限時動態,寫道:「哥哥已經不在了,感謝你們的擔心,未來會有設靈,會再通知。」

cap1

cap2

早前,廖慧儀與圈外男友Sam分手,曾傳出與無綫藝員孔德賢有關,及後廖慧儀在IG不開名控訴遭跟蹤、威脅、恐嚇、性騷擾,「日日都玩跳樓,你要搞清楚,呢啲唔係愛嘅表現,你要嘅解決方法,我已經一早做咗,相已經刪咗,唔該你唔好再騷擾我、打攪我朋友同我屋企人….」

118614606_2374806042825742_4408781479598649898_n

120351508_169848698018816_8692416642011028418_n

b200828a077_%e8%aa%bf%e6%95%b4%e5%a4%a7%e5%b0%8f

misshk015_%e8%aa%bf%e6%95%b4%e5%a4%a7%e5%b0%8f

p200830d081_%e8%aa%bf%e6%95%b4%e5%a4%a7%e5%b0%8f

部分圖片來源:samcheungkc@Instagram

姜濤 星級企業大獎2020 聲夢傳奇
人氣 TRENDING
張家朗 何詩蓓 姜濤 MIRROR ERROR 東京奧運 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2020/12/71721993-817768908672783-8889868776054819642-n-20201202070032-150x150.jpg