Advertisement

【千言.慢煮】千嬅洪永城談職場伴侶利弊

本地
2020.10.24
537

 

da26b404-63cf-46d9-9ada-248f424ca5ae

楊千嬅第4集「千言.慢煮」邀請了洪永城做嘉賓,與大家一起探討職場伴侶的利與弊,洪永城自言是個失敗者,所以要向千嬅取經,而經過雙方分享心得,最後大家都認為一段感情最重要是懂得如何保持新鮮感。

26c5a0d4-1059-40d1-98fb-d0b8134d5e3a
千嬅笑言洪永城在職場伴侶這方面很有經驗,不過她要用心理測驗來驗證他是否鱷魚頭老襯底,結果其愛情智商是有點孩子氣,但亦有成熟魅力,可是看起來卻不大可靠,千嬅笑他是戀愛低智商!洪永城跟圈中人拍拖這方面都很有經驗,大家同是幕前人,如果有緋聞傳出時會如何應付﹖洪永城表示,若是對方有緋聞,他會四出打探消息。千嬅聞言,笑指他太衝動,怪不得他會分手!洪永城又稱,如果與女友意見不合,他會躲在洗手間看書或打機,有時會揸車散心!他亦試過獨自一人飛去外地旅行,回來之後對雙方感情有助。洪永城又以過來人身份建議,職場伴侶最好約法三章,公私分明,這樣才和洽相處!洪永城坦言與女友會有美好將來,千嬅立即祝洪永城快些派薑醋,不用再派喜帖!

0950d98d-4b77-4852-a465-ffd0d5b78f98

在職場伴侶方面,千嬅其實也有很多經驗分享,因為千嬅與丁子高既是夫妻關係,又是經理人與藝人的工作伙伴,要如何平衡這種雙重關係﹖千嬅說:「在工作上,有時丁生會用咗對太太嘅語氣跟我說話,咁啲聲氣會有問題,冇晒尾音,我會好大方,唔出聲,不過會黑臉!」她表示,盡量不將工作帶回家,因為家中兒子是他們的橋樑,即使在工作上有不同意見,但回到家中看見兒子,便會冷靜下來,因為始終是一家人,她覺得雙方也要有相處空間,只要有愛一切也成立!
93b72d5e-6647-4b62-9585-cc2848cec701

MIRROR 姜濤 聲夢傳奇
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹