Advertisement

【中秋】汪明荃愛犬也有月餅吃

本地
2020.09.30
590

20200930-liza1
汪阿姐(汪明荃)近排收到唔少中秋節禮物,阿姐仲逐一喺IG出post多謝。而除咗阿姐同家英有禮物外,家中兩隻愛犬都收到禮物,其中一份就係狗仔都可以食嘅寵物月餅。

20200930-liza3

 


在 Instagram 查看這則貼文

汪明荃Liza(@wang_liza)分享的貼文 張貼

從片段中可見,阿姐親自打開兩盒月餅,然後親自餵俾狗仔吃,而兩隻狗仔亦非常乖巧冇爭食,場面非常可愛,名姐留言:「狗狗也食月餅,迎中秋!」

20200930-liza2

圖片來源:汪明荃@Instagram

星級企業大獎2020 聲夢傳奇 陳卓賢
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2020/09/20200930-liza2-20200930091018-150x150.png