Advertisement

組「一人合唱團」容祖兒:呢1分鐘都唔嘢少

本地
2020.04.17
359

screen-shot-2020-04-17-at-6-35-45-pm

容祖兒近日留家隔離,除了每天堅持煮「祖餐」外,還勤力做瑜伽舒展筋骨,日子過得相當充實,她搞笑地封自己為「自得其樂一姐」。而祖兒亦趁時間練習樂器,繼彈結他唱出歌神許冠傑的經典歌後,祖兒又組「一人合唱團」,以及彈奏《跑步機上》一曲,讓粉絲大讚是音樂才女,「 看似世上冇一樣野係難到你」。 

screen-shot-2020-04-17-at-6-34-50-pm
screen-shot-2020-04-17-at-6-35-00-pm
祖兒在IG分享唱歌片段,並寫道:「My first home jaming 《跑步機上》,留在家中其實有好多嘢可以玩同埋發揮。興趣多多又貪新鮮嘅我,今日又發現咗一樣新玩意,起碼比我學識咗,看似好簡單但其實呢1分鐘原來都唔嘢少。」

screen-shot-2020-04-17-at-6-35-11-pm
screen-shot-2020-04-17-at-6-35-26-pm
圖片來源:容祖兒@Instagram

黃秋生 許志安
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2020/04/screen-shot-2020-04-17-at-6.35.11-pm-20200417103705-150x150.png