Advertisement

余香凝余潔瀅與母親合併照 網友:一睇就知係親生嘅

本地
2020.04.17
2.9k

screen-shot-2020-04-17-at-4-44-30-pm

余香凝、余潔瀅姊妹把自己與母親年輕時的照片併合,各自在IG上載,香凝寫道:「呢兩日喺度睇舊相簿,發覺原來我阿媽後生咁靚!原來pose呢啲嘢都有得遺傳,快啲留言讚佢靚!等佢開心下。」又指菲林照片好有質感,以後用多啲菲林相機。

三姊妹一樣!
三姊妹一樣!
三母女去年同遊希臘
三母女去年同遊希臘
齊齊曬美腿
齊齊曬美腿

潔瀅大讚:「OMG我媽真的超美……唔講以為三姊妹」,網友紛紛留言:「阿媽好有女人味」、「中間最靚」,又有指其母似林青霞、王菲、鄭秀文、溫碧霞……香凝回應母親覺得自己似周海媚;兩姊妹不單遺傳了母親的優良因子,連擺甫士亦類同,正如好多人講:「一睇就知係親生嘅!」

余媽媽基因真強大呢
余媽媽基因真強大呢

screen-shot-2020-04-17-at-4-44-37-pm
圖片來源:余香凝、余潔瀅@Instagram

鄭秀文 許志安
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2020/04/screen-shot-2020-04-17-at-4.06.58-pm-20200417084841-150x150.png