Advertisement

【停課日】阿Bob囡囡悶到打麻將 「會唔會太頹廢」

本地
2020.04.07
732

screen-shot-2020-04-07-at-1-15-10-pm
在停課期間,林盛斌(阿Bob)的四個小朋友都乖乖留在家中,兩個多月來三個女兒除了溫習、做功課外,還懂得自己找節目自娛,打發時間。

screen-shot-2020-04-07-at-1-13-08-pm

阿Bob早前貼出大家姊霏兒為弟妹說故事的照片,並寫道:「其實屋企有個大家姊真係好好,兼職做老師講故事書俾細佬妹聽,見到你哋咁乖,我好感動。」相中見四姊弟圍坐一起學習,相當溫馨!

霏兒學懂了打麻將
霏兒還學懂了打麻將

今日(7日)阿Bob指囡囡又有新節目,他睡醒後發現三個囡囡在打麻將,「今朝一早出面好嘈,之後發現………… 其實會唔會真係太頹廢呢?」陳敏之留言:「就嚟可以搵食。」有網民笑說生四個小朋友就有這個好處。

screen-shot-2020-04-07-at-1-12-45-pm

圖片來源:林盛斌@Instagram

姜濤 星級企業大獎2020 聲夢傳奇
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹