Advertisement

蕭正楠43歲牛一 自拍照曬幸福

本地
2020.03.23
2.2k

20200323-edwin4

蕭正楠(Edwin)生日快樂!今天(3月23日)是Edwin的43歲生日,最近新冠肺炎疫情嚴重,所以蕭生蕭太都冇出國去旅行慶生,而蕭生噚晚過咗12點無耐,就post 咗張之前同翠如去旅行嘅自拍照上Instagram 曬幸福,而翠如就擺咗張老婆視角嘅蕭生相放閃。

20200323-edwin1

對於蕭生的生日願望,原來翠如一早已經有諗法,就係希望佢腫咗嘅腳快點康復,黃翠如:「我的壽星兒,生日快樂。希望你的豬腳快點消腫,希望你天天繼續笑。祝福這位過份樂觀的太陽之子。」蕭正楠:「呢個世界上,原來有個小朋友同我阿媽一樣咁緊張我出世嗰日,除咗恭喜之外我都唔知講咩嘢好!恭喜我。」
20200323-edwin2

20200323-edwin3
20200323-edwin5

圖片來源:蕭正楠、黃翠如@Instagram

黃秋生 許志安
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2020/03/20200323-edwin4-150x150.png