Advertisement

【王梓軒演唱會】密集式綵排 王梓軒:再踏上台,好多回憶湧出嚟

本地
2019.12.19
610

2019-12-195-32-38-1

王梓軒一連兩場的《CROSSING 源‧樂 演唱會》將於明天(20日)舉行,時隔7年再次踏上舞台,王梓軒最近三個月進行密集式綵排,除了做Gym操肌外,更密密練歌,務求令入場觀眾大飽眼福,聽出耳油。

2019-12-195-32-38-3
2019-12-195-32-38-5
聽日就正式開騷,王梓軒為了做到完美,他決定將綵排時間加長,由朝排到凌晨,寧願瞓少啲都要唱得好,梓軒話:「我呢個星期每日都係瞓三、四個鐘,臨瞓前都會諗吓個騷有咩要改,希望聽晚大家感受到我同一班戰友及小朋友嘅努力,有一個愉快嘅晚上。」

2019-12-195-32-38-6
再踏上會展舞台綵排,王梓軒一拎起小提琴就覺得百感交集:「7年前,我都係喺呢個舞台上開首個演唱會,今次再踏上台,好多回憶湧晒出嚟,音樂總監同上次一樣都係我師傅趙增熹,7年前,佢對我好嚴謹,我好緊張,真係打醒十二分精神去做,但今日再同師傅合作開騷,感覺完全唔同咗,我冇嗰種壓力嘅緊張,我見到師傅同其中一位最細年紀嘅小 朋友練歌時,我仲見到佢好有父愛,其實呢個騷真係好有愛,我聽晚同後晚會用二百分力去演出,希望入場嘅觀眾enjoy。」

2019-12-195-32-38-7

2019-12-195-32-38-2

許志安 黃秋生 星級企業大獎2020
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-195.32.38-4-150x150.png