Advertisement

【打住過生日】王君馨獲鍾嘉欣送吻 「會好好珍惜彼此友誼」

本地
2019.05.06
972

screen-shot-2019-05-06-at-3-55-41-pm

王君馨(Grace)正忙於拍攝無綫新劇《唐人街》,噚日(5日)Grace踏入33歲,劇組特別為佢以及其他五月之星準備蛋糕。

screen-shot-2019-05-06-at-3-55-52-pm

Grace表示喺拍劇拍到靈魂就快飄走嘅時候,姚子羚突然送上驚喜,即時令佢醒返哂,同時又感謝「功夫男神」伍允龍獻出嘅Sexy Dance,為大家送上歡樂。

screen-shot-2019-05-06-at-3-55-28-pm

Grace於社交網分享多張合照,並寫道 :「謝謝各位唐人街嘅兄弟姊妹琴日幫我們慶祝生日!很有愛! 食完蛋糕就Roll機,然後 3,2,1 ,打!」

screen-shot-2019-05-06-at-3-56-04-pm

除咗一班拍檔外,好姊妹鍾嘉欣亦專程上門為Grace慶祝,見嘉欣肉緊地咀壽星女面珠,相當sweet!Grace感動留言:「嘉欣話想喺我生日時送上擁抱,真係好Sweet!好感激佢經常喺我身邊,陪我經歷高低起跌,我會好好珍惜呢段友誼,好愛嘉欣!」佢仲話好多謝嘉欣囡囡Kelly為佢揀嘅生日蛋糕。

screen-shot-2019-05-06-at-3-53-29-pm

圖片來源:王君馨@Instagram

鄭秀文 許志安
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2019/05/Screen-Shot-2019-05-06-at-3.53.29-PM-150x150.png