Advertisement

【蜜遊日本】張繼聰笑謝安琪攝影技術 「影到似第一次去旅行」

本地
2019.03.15
2.2k

screen-shot-2019-03-15-at-2-05-57-pm

去旅行有個識影靚相嘅玩伴好重要,幫對方影相都係一種友情嘅考驗,影得唔好分分鐘都會反面。 而謝安琪(Kay)13日生日,老公張繼聰(阿聰)就同佢去日本拍拖旅行,相當Sweet!不過,講到影相就傷感情,阿聰喺Instagarm分享兩張相,抱怨Kay影得唔啱心水。

screen-shot-2019-03-15-at-2-05-33-pm

兩口子到富士山觀光,阿聰話見到靚景當然要影番張相,Kay即專業地擺哂甫俾老公影,而阿聰嘅作品令阿Kay好滿意;到阿聰埋位影相時,就生硬地企到直一直,老婆影完問:「點呀?ok嗎?」阿聰一睇回應:「好好呀 ! 我好似一個阿叔第一次去旅行咁….」無奈講話之後去其他景點,都無再影相,似乎笑緊老婆攝影技術。

screen-shot-2019-03-15-at-2-05-46-pm

網民留言話阿聰係咪唔識死,Post相取笑老婆「咁你即係話老婆影得差啫!大膽呀你!」、「激嬲老婆系列」好多人都撐阿Kay,「你企到好像當兵咁,關個攝影師咩事?」、「女神宜影,不宜揸機」,又好mean咁話「100% 係人既問題」、「點解你唔反省下係樣個問題?」所以阿聰以後都係乖乖做番攝影師啦。

圖片來源:張繼聰@Instagram

 

鄭秀文 許志安
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2019/03/Screen-Shot-2019-03-15-at-2.05.33-PM-150x150.png