Advertisement

黃伊汶生日 同囝囝鬥快吹蠟燭

本地
2019.01.04
1k

screen-shot-2019-01-04-at-6-14-25-pm

黃依汶Emme昨晚與老公陳國坤、囝囝陳真及三十位親朋好友友慶祝三十八歲生日,場面熱鬧!Emme今天於社交網分享生日會相片及影片,相中見到一家三口齊齊雙手合十許願,兩公婆都瞇埋眼,唯獨陳真眼都唔眨望住蛋糕,好似急不及待要食蛋糕咁。最後發現佢原來唔係想食蛋糕,只係想鬥快吹蠟燭,點知一唱完歌就俾Emme吹熄咗,點算?唔怕,爸爸陳國坤用打火機再點一次俾佢吹,得咗。

screen-shot-2019-01-04-at-6-14-30-pm

在大合照中,見到囝囝好Sweet咁送花俾媽咪,冧到Emme暈得一陣陣。她更留言寫上生日願望:「安康快樂順心就好,一個蛋糕三個願望。」

圖片來源:黃依汶@Facebook

黃秋生 鄭秀文 G.E.M
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2019/01/Screen-Shot-2019-01-04-at-6.14.25-PM-150x150.png