Advertisement

小春雞出絕招叫醒爸爸 黎諾懿︰無覺好瞓

本地
2018.11.15
456

2

黎諾懿日前在社交網站上載分享與囝囝黎峰睿(小春雞)的片段,並留言︰「唔知幾時開始,峰峰懂得叫爸爸起身,多謝媽媽的悉心教導,等爸爸冇覺好訓(瞓)。」

1
影片中,黎諾懿睡夢正酣,太太李潔瑩抱小春雞到黎諾懿身旁,着囝囝叫醒爸爸。小春雞即開口叫「爹哋」,見爸爸沒反應,又大聲不停說BB話。睡眼惺忪的黎諾懿轉身望望兒子,未幾又閉上眼睛。

3
小春雞見狀,拍拍爸爸的膊頭,一邊叫「爸爸」一邊揉弄黎諾懿的臉。黎諾懿回應一聲又繼續睡,此時小春雞只好使出「絕招」,開始不滿扮哭,終於成功令爸爸起牀。難怪黎諾懿要呻,說被兒子搞到無覺好瞓﹗

圖片來源:黎諾懿@Instagram

惠英紅 黃秋生
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2018/11/2-50-150x150.jpg