Advertisement

【享齊人之福】張繼聰獲囝囡獻吻 阿聰:「哥哥真心 妹妹借位」

本地
2018.09.20
597

1張繼聰(阿聰)成日用社交平台同眾粉絲分享張氏家庭樂,噚晚佢又upload新相大曬強勁臂彎抱住一對寶貝囝囡。

從照片中可見阿聰雙臂非常有力,唔單只用右手抱着囝囝張瞻,仲同時用埋左手抱起囡囡張靖。

2兩兄妹見到爸爸咁Man,都忍唔住齊齊獻吻,廿四孝爸爸阿聰都表現得既幸福又陶醉。再睇真少少,原來哥哥係好肉緊咁吻阿聰;而妹妹個小嘴就只係輕輕踫着爸爸面頰,妹妹不「給力」的表現,令阿聰不太滿意,他留言說:「哥哥真心,妹妹借位。」

有網民看相片後留言「女仔怕鬍鬚拮,快啲剃鬚包佢用嘴錫你」,又有人指妹妹望住哥哥,似乎比較想吻哥哥,亦有人認為妹妹是欲擒故縱,在吊爸爸胃口。

圖片來源:張繼聰@Instagram

黃秋生 許志安
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2018/09/1-48-150x150.jpg