Advertisement

《溏心風暴》經典金句你仲記得邊幾句?

本地
2017.03.23
7.3k

無線新劇《溏心風暴3》已經開拍,《溏心風暴》內的經典人物如  夏雨、李司棋、關菊英及米雪等都會重現新劇內。說起《溏心風暴》最令人印象深刻的當然是他們的金句,當大契(李司棋飾)和細契(關菊英飾)鬧人的金句更成為城中熱話!以下金句,你又幾得哪幾句?

大契:
大家喺前門捉賊,你地就喺後欄放火!
大契:
你唔好對號入座!總之邊個做過自己心知肚明!

大契:
我話係就係,唔駛證據!呢度唔係法庭,唔需要證據,我對眼就係證據!

大契:
我睇人睇咗幾十年,邊個係人,邊個係鬼我睇得到!

大契:
佢錯左,我地幫佢彌補囉,唔通加一腳伸佢出大海先安樂?

大契:
未登天子位,先置殺人刀!

細契:
你唔係長子嫡孫!你係野仔!

細契:
不賢妻,不孝子,頂趾鞋,無法治!

圖片來源:互聯網

惠英紅 黃秋生 G.E.M
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/icons/bka256x256.ico