Advertisement

吳若希大肚半裸照 老公讚零美圖

本地
2017.03.21
15.4k

現在很多準媽媽趁住大肚影輯孕婦相留念,繼之前周汶錡全裸孕婦相,得到坊間大受讚賞後,吳若希(Jinny)也要影相留念。預產期五月的Jinny近日和老公Alex一起影大肚照,而Alex更急不及待把照片上載於社交平台,更留言:「無論你變得幾肥美,我都會一樣咁錫妳~~」也hashtag了不少讚美說話 「#張相無咩點執」、「#我真係咁大隻」、「#第一次俾妳影半裸相」、「#第一次亦都係最後一次」。

圖片來源:alexho

G.E.M 黃秋生 惠英紅
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/icons/bka256x256.ico