Advertisement

讚ERROR又紅又靚仔  Do姐覺得肥仔呢樣嘢好得意?

本地
2021.06.30

209655790_132758812222944_4592915784802350775_n

鄭裕玲與ERROR早前為八達通卡登記消費券拍攝短片,ERROR四子繼續扮鬼扮馬,不過Do姐就認為他們跟以前截然不同,在IG貼出合照,表示:「你哋4隻嘢最近好似靚仔咗!係紅咗之後靚仔,定係靚仔咗至紅?」這個問題如「有雞先還是有蛋先」一樣,難以解答。

ERROR爆紅後,廣告接踵而來,未知肥仔是否休息不夠,長期缺眠,在拍攝空檔爭取時間補眠,Do姐伺機跟他合照,並表示:「呢個肥仔好得意,一秒就瞓着,但下一秒醒咗又好精靈!」

圖片來源:鄭裕玲@Instagram

陳卓賢 聲夢傳奇 姜濤
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹