Advertisement

翟伯伯享齊人之福  Coffee提早感受婆媳關係?

本地
2021.07.14

217406901_348342320108815_2662938336134911852_n

林芊妤(Coffee)與老公翟志榮、兒子翟德彥(翟伯伯)近日度假兼享受家庭樂,同行的還是吳日言與老公Barry、女兒林禧茹(Beatrice),兩個小朋友早已稔熟,更有小情侶的感覺,不過一向視兒子如珠好寶的Coffee似乎有失寵的「隱憂」。

今日(14/07),吳日言在IG分享兩段短片,翟伯伯與Beatrice攬作一團,親密得難捨難離,於是Coffee抱着翟伯伯問:「你鍾意媽咪多啲定Bea多啲?」翟伯伯甜笑又溫柔地回應:「媽咪多啲。」Coffee想再次確認,翟伯伯依然點頭回答「媽咪多啲」,再送上吻氹媽媽,豈知扭頭便轉眼擁着Beatrice,Coffee故意裝出呷醋樣子,質問翟伯伯:「你又話鍾意媽咪多啲,但係又抱Bea!」接着對假意對Beatrice說:「你同我走。」最終露出勝利者的笑容,只有Bea緊盯着她,畫面有趣。

吳日言表示翟伯伯與Beatrice相處兩天後,彼此的愛又再度昇華,並笑指:「男人都係口不對心,口話愛你心在我這裏。」有粉絲看後都替Beatrice傷心:「Bea個樣想喊咁。」

圖片來源:林芊妤、吳日言、beabeabeatricelam@Instagram

姜濤 MIRROR 星級企業大獎2020
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹