Advertisement

鄭啟泰離世|未婚妻透露出事前身體狀態 胞妹讚阿哥人生圓滿無悔

本地
2024.02.05
攝影:Samuel

鄭啟泰胞妹(左)與未婚妻王雁玲(右)今早到醫院見醫生。
鄭啟泰胞妹(左)與未婚妻王雁玲(右)今早到醫院見醫生。

【今日睇咗未?】鄭啟泰離世 未婚妻透露出事前身體狀態 胞妹讚阿哥人生圓滿無悔|眾星捧場滿心期待美斯出場 謝東閔直擊球王被波衫掟中(05/02/2024)

資深DJ鄭啟泰前日(3日)突然離世,終年56歲,其胞妹Fiona和未婚妻王雁芝(Angie)今早(5日)到律敦治醫院一同見醫生了解情况。Fiona表示哥哥Eric(鄭之洋名)的真正死因仍未找到,醫生建議案件轉交死因裁判法庭進一步解剖,「𠵱家我哋唔會估任何原因,我哋都好希望外界唔好亂講,同埋我代表父母多謝大家關心,我哋全部都收到,俾啲時間我哋去處理。」

就Eric事前身體狀况,Angie說:「佢身體一直都好好,朝早一齊做運動,我哋成日食生果,注重健康,本來打算Join gym,想身體健康影輯好靚婚紗相,奈何有唔開心事發生,但我哋都會一直keep住Eric好好嘅spirit,一直生活落去。(未影婚紗相?)未影,所以諗住健身食健康嘅嘢,早睡早起,呢個係我哋本身習慣,我哋不嬲都有做嘅,但係結婚要更加謹慎。」

Angie表示仍未影婚紗相。
Angie表示仍未影婚紗相。

Angie又透露Eric出事前幾天的身體狀態:「其實佢又冇乜,係有啲攰,佢好清醒,同平時一模一樣,冇乜特別,我哋有講有笑照睇電視。」Fiona在旁補充:「佢好健康嘅,所以大家唔好揣測太多。」

有指Eric急性肚痾?Angie說:「其實佢有肚痾,唔係急性,係斷斷續續,唔係去得好多次,但都有肚痾。(除肚痾有沒有其不適?)有少少腳抽筋,食完蕉就冇事,屋企長期有蕉。」問到Eric父母狀况?Fiona說:「佢哋OK,Angie及Eric中學好友陪佢哋食飯,好想將Eric好樂天、樂觀及大細路性格,繼續傳承落去,父母都OK,我哋會睇住,Angie變成我哋家人,大家可以放心。」

Angie在社交平台貼出多張和Eric的照片,她說:「呢兩年好開心,Eric帶俾我好多歡樂,佢係好正能量嘅人,好希望將佢呢個Spirit延續下去。」

談到有關Eric的喪禮,Fiona說:「噚日跟Eric好友傾咗一輪,佢唔鍾意傳統嘅嘢,古靈精怪,會同佢安排別緻送別會,希望大家唔好帶住憂傷,要記住佢嘅樂觀同大孩子性格,我哋再有安排會通知大家。佢係基督教徒,嗰日都請咗院牧祈禱及唱聖詩。」追思會要等農曆年之後安排。

至於Eric可有心願未了?Angie說:「佢好想同Fiona出本書,都寫到差唔多,我哋會同佢完成件事。」Fiona亦說:「幾個月前佢聯絡我,因為我係畫畫,佢用文字出一本書,我哋做咗出嚟大家都會知道,我、Angie及中學同學幫佢達成心願,我哋覺得佢56年人生好圓滿、無悔,帶好多快樂俾大家,佢由細到大都好樂觀。」

Angie透露會為未婚夫安排別緻送別會。
Angie透露會為未婚夫安排別緻送別會。
姜濤 MIRROR 陳卓賢
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹