Advertisement

鄭中基爆粗鬧「唔得掂」

本地
2016.12.22

【明報專訊】已是兩個仔女父親的鄭中基,一向緊張香港的教育制度。雖然他在泰國為電影開工,又要準備農曆年演唱會,但心肝寶貝的教育問題一樣很重要。昨日他在社交網上氣憤爆粗留言:「家長唔滿意TSA可以唔去讀同轉校?咩教育局長會教家長咁做?家長們不滿你唔理,投訴你唔理,差不多跪求你取消你唔理,仲係(喺)度講風涼說話?!唔得掂你個X樣係得嘅!今日冬至,祝你一家團團圓圓!」「唔得掂」是誰?鄭中基責誰在講風涼話?這個人物亦呼之欲出,擺明不滿意局長用這個態度,相信鄭中基的不滿亦是很多家長的心聲。

娛樂組

星級企業大獎2020 聲夢傳奇 MIRROR
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹