Advertisement

盧海鵬教仔愛「問候」 林家棟大膽駁嘴反擊

本地
2024.01.22
撰文:孜卓芹
林家棟與盧海鵬演父子好有火花。
林家棟與盧海鵬演父子好有火花。

賀歲片《臨時劫案》將於年卅(2月9日)正式上映,郭富城(Aaron)、任賢齊和林家棟三位主演日前忽發奇想,創作射擊壞人遊戲。家棟拿起玩具槍,射擊印上戲中反派角色的膠杯,但似乎欠射擊天分,要Aaron親身示範使用玩具槍;小齊則入戲慨歎不懂。當家棟學懂百發百中,Aaron就為他送上公仔以示鼓勵,不過就像戲中角色一樣,依Aaron要求收禮物要講多謝,二人經過一輪爭持,最終家棟屈服講多謝。以上都是三人提早向大家拜年的惡搞片。

城城惡搞賀歲。
城城惡搞賀歲。

家棟飾演角色「笠水」,戲中盧海鵬飾演他爸爸,少不免遭「爸爸」問候。家棟笑言:「好耐之前同鵬哥合作過,佢真係好有爸爸風範,佢教仔每一次都問候,其實我見到佢係開心,佢愈問候得多我就愈開心,因為代表佢有火,嗰種衝擊真係既愛且恨,通常兩父子都係咁,無仇不成父子,呢個係佢嘅風格。我哋未到佢個年紀,未必了解得咁深,佢會提出意見,出嚟效果唔錯。」至於如何面對鵬哥的問候?家棟笑言:「敞開心扉任佢問候,不過我有駁過佢嘴,反而係佢笠水。其實佢唔鍾意人支吾以對,只係想有更清晰的答案。」

家棟今次與胡定欣首次合作,演夫妻之餘,定欣更是懷孕,家棟覺得有趣。至於與小齊、城城合作,亦是興奮,家棟說:「與城城合作很多,已有默契。同小齊已經有6、7年冇合作,期待之餘,大家出奇地合拍,我同小齊每日在現場都好開心,不單止萬歲,對角色的要求,大家配合,我怎樣做佢怎樣做,有一齊爆肚,係一個好好玩嘅過程,希望將來有機會再合作。」

家棟首次同胡定欣合作演夫妻。
家棟首次同胡定欣合作演夫妻。
陳卓賢 星級企業大獎2020 姜濤
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹