Advertisement

囡囡皺眉頭肉緊嗌爸爸 張繼聰「被斬」滿臉血

本地
2017.08.07
1.9k

【明報專訊】張繼聰自囡囡張靖(Karina)出世後,他有女萬事足,不用開工便享受湊女樂。前晚張繼聰在Instagram上載抱着囡囡看他與鄧麗欣主演電影《失戀日》的視頻,間斷拍攝電影情節及囡囡的表情。其中一幕張繼聰被李嘉在街頭追斬,他邊跑邊擋刀很辛苦,還滿臉鮮血。

兩父女睇《失戀日》

4個多月大的Karina未知是否看到電影中的張繼聰感傷心,見她邊看邊叫,皺着眉頭,還似在叫「爸爸」,看得很肉緊。張繼聰留言:「依(呢)位女觀眾睇到好投入,拍攝依(呢)幕嘅時候,又熱又攰又打到周身痛,爸爸一諗住係(喺)媽媽肚裏面嘅你,就充滿力量!一眨眼,你就陪住我一齊睇依(呢)一幕。」楊千嬅留言說「so sweet」,《失戀日》導演葉念琛則表示:「咁細個已經咁有品味。」

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

 

許志安 黃秋生
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/icons/bka256x256.ico