Advertisement

張繼聰越洋賀囡囡6歲生日 讚「愈大愈似媽咪放心晒」

本地
2023.03.23
撰文:孜卓芹
6歲Kakaball經打扮後已有少女感。
6歲Kakaball經打扮後已有少女感。

張繼聰雖然身在日本開工拍戲,但今日(23日)是細女張靖(Kakaball)的6歲生日,阿聰與老婆謝安琪(Kay)各自都在社交平台,分享同一輯Kakaball穿上背心粉紅蝴蝶結裙仔站在泳池邊影靚相。戴上花花頭箍,化了少許妝的Kakaball一臉可愛。

一人似一個不用爭。
一人似一個不用爭。

阿聰留言:「Happy birthday lovely girl!Daddy loves u so much!」更表示囡囡「愈大愈似媽咪,我就放心了」!Kay亦認證:「迷你安琪,今日六歲生日,我愛你」!

 

陳卓賢 MIRROR 姜濤
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹