Advertisement

張繼聰煲完《想見你》感欷歔 「我都拍過校園青春劇」

本地
2020.03.24

original

台劇《想見你》上個月雖已播畢,但掀起的熱潮仍未減退,不少觀眾都紛紛翻看劇集。而剛追看完《想》劇的張繼聰(阿聰)就感到十分欷歔,事緣阿聰14歲時曾演出過青春校園劇,年屆40的他不禁感嘆歲月流逝。

阿聰已是40歲的成熟中佬
阿聰已是40歲的成熟中佬

阿聰8歲就出道做童星,曾為香港電台電視部演出多部劇集,包括《陽光下的孩子》和《香江歲月》等, 1994年阿聰與唐寧、鄭柏林(柏林仔)、梁漢文和陳玉蓮等合作拍攝《CYC家族》。阿聰今日(24日)上傳多段《CYC家族》的影片,懷愐當年拍劇的青蔥歲月。

《CYC家族》
《CYC家族》
阿聰在《CYC家族》演「劉德華」一角
阿聰在《CYC家族》演「劉德華」一角

阿聰寫道:「睇完《想見你》,真係好正。隨即覺得好欷歔, 因為作為一個演員,我已經太老,冇機會再演依類角色,着校服喎大佬。跟住唔覺意係網上睇到,原來我都拍過校園青春劇。不過,係1994年……P.S. 多謝Renci(楊偲泳)鼓勵我,佢話我都可以演《想見你》,演舅舅。」

楊偲泳(Renci)
楊偲泳(Renci)

Renci回覆說:「有你做舅舅也挺不錯啊!可以免費喝咖啡聽唱片。」阿聰搞笑地話:「我會開健身室,逼佢地三個做gym。」Renci建議阿聰拍一套《想健身》,阿聰則說:「《想健身》太文青,《想舉嘢》啦,健身加懸疑推理。」;唐寧亦透露:「我仲記得拍呢套劇嘅時候,好多女仔暗戀你喎。」阿聰即爆秘密,「喂,唔準爆大鑊,如果唔係我話比大家知,當時好多人明戀你。」

唐寧保養得宜,樣子仍十分青春
唐寧保養得宜,樣子仍十分青春!

十分青春呢!

在 Instagram 查看這則貼文

張繼聰 Louis(@louischeung2013)分享的貼文 張貼

圖片來源:互聯網、張繼聰@Instagram

星級企業大獎2020 姜濤 陳卓賢
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹