Advertisement

寶寶大過天|岑麗香老公孖囝囝客串演途人

本地
2021.07.07

%e5%b2%91%e9%ba%97%e9%a6%997ig

岑麗香(香香)主演嘅《寶寶大過天》播映緊,香香嘅老公Joshua(強強)同當時只有1歲大嘅大囝Jacob都有份客串,兩父子劇中飾演途人,喺街到同香香擦身而過。

h3

強強噚日喺IG share當日拍攝嘅重播片段,多謝大家支持佢同囝囝首次拍攝電視劇。強強又透露Jacob當日拍攝嘅時候開口叫咗聲媽媽,話如果大家仔細咁聽重播片段,會聽到Jacob叫媽媽。不過呢段音頻係最後俾製作組剪咗,認真搞笑。

 

圖片來源:岑麗香@Instagram

姜濤 聲夢傳奇 星級企業大獎2020
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹