Advertisement

周柏豪有意為愛女寫歌「跟她有多點經歷才創作」

本地
2020.12.12

screenshot-2020-12-12-at-9-43-21-pm
周柏豪今日為《2020勁歌金曲優秀選第二回》錄影,今年憑《劫後餘生》一曲得獎,他開心地說︰「現在心態跟10年前不同,以前每年推出4、5首歌爭取市場佔有率,現在貴精不貴多,集中火力做好宣傳,不浪費每首歌。」被問到會否為囡囡作曲,柏豪指希望跟女兒有多點經歷才創作,「但我已有構思先寫歌頌親恩,想寫歌給爸爸,因為我當了爸爸後,才明白做爸爸很大壓力。女兒出世後,爸爸最緊張新抱身體。我很感動,要向他學習。」他笑言不怕媽媽呷醋,「讓她去旅行就可以,疫情又影響了家庭聚會,少見了孫女,她都有點失落」

screenshot-2020-12-12-at-9-43-06-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-43-40-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-43-48-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-44-20-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-44-35-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-43-11-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-41-12-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-42-51-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-42-56-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-43-02-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-40-19-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-40-25-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-40-30-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-40-36-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-41-04-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-43-29-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-40-56-pm

screenshot-2020-12-12-at-9-40-10-pm

 

陳卓賢 MIRROR 聲夢傳奇
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹