Advertisement

【安仔出軌】杜德偉蔡一智與「安心」撞樣 網民:你哋幫幫手認咗佢啦

本地
2019.04.16

screen-shot-2019-04-16-at-1-56-54-pm

許志安(安仔)與黃心穎於車廂親熱嘅片段爆出,即成為全港焦點。除咗當事人引起話題外,此事件更牽連多人,包括黃心穎的男友馬國明、胞姊黃心美,許志安的太太鄭秀文(Sammi)均受影響,甚至連馬國明母親亦成為傳媒追訪嘅對象。

黃心穎與男友馬國明
黃心穎與男友馬國明

今日,大批網民於社交網抨擊「安心」,令事件女主角急忙關閉Instagram留言功能,但黃心穎此舉並壓制唔到網民嘅怒氣,斥罵聲音連連不斷,網民更轉到黃心美的社交網留言譴責其妹。

黃心美
黃心美

screen-shot-2019-04-16-at-6-51-28-pm

另外,被指與黃心穎相似嘅蔡一智,以及同安仔撞樣嘅杜德偉亦受波及,唔少網民到蔡一智Instagram搞笑留言:「蔡一智做咩搞人老公」、「你同杜生去鯉魚門做咩?」、「幫幫手認咗佢啦。」

screen-shot-2019-04-16-at-5-49-24-pm

3

圖片來源:蔡一智、杜德偉、黃心穎@Instagram

星級企業大獎2020 陳卓賢 聲夢傳奇
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹