Advertisement

陸永一家四口遊台北

本地
2018.08.09
983

92813

陸永今日同老婆帶埋兩個囡囡出現機場check in,期間有位外藉人士問記者佢係邊個?記者就答佢係rapper ,點知個鬼佬就主動行埋去陸永身邊,問佢係咪著名音樂人?

搞到佢一臉尷尬,之後陸永check in完,就同老婆分開行,陸永就拖大囡行入閘,一行埋記者身邊就笑笑口話做咩同鬼佬講佢係著名音樂人,「我同佢講我唔係著名音樂人,佢仲以為我係周杰倫?要我交換wechat!」問到佢係咪去峇里參加鄭嘉穎同及陳凱琳婚禮,「唔係呀!乜有得飲咩?有得飲都唔請我?但我真係唔係去飲,係去台灣玩。」陸永真係盞鬼!

黃秋生 G.E.M 許志安
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2018/08/92813-150x150.png