Advertisement

諸葛紫岐兒子愛討價還價

本地
2018.07.02
734

marie

諸葛紫岐〈Marie〉和薛嘉麟的兒子韜韜不經不覺已經兩歲多,向來甚少露面的韜韜,獲爸爸首肯分享了兩條短片,片中韜韜好滋味咁食緊朱古力,另一條片就是Marie在商場追住個仔玩,韜韜同爸爸成個餅印,睇佢都非常斯文,不過Marie就話阿仔令佢非常頭痕,韜韜凡事都愛跟她討價還價。

Marie說:「佢而家會同我講條件,好似我叫佢做啲嘢,佢會話咁我一陣要食一件蛋糕或兩粒朱古力,佢想睇youtube,我話不如你睇十分鐘,佢就會話不如睇十二分鐘,我話十一分鐘啦!佢會話不如十二分鐘啦!我哋兩個會bargain呢啲嘢,係好搞笑,佢想去遊樂場玩,我話不如玩十五分鐘,佢話不如十八分鐘啦!之後我話十六分鐘,佢話不如中間十七分鐘。」

其實韜韜識得為自己爭取的性格,都係Marie遺傳,事關Marie自從開始做生意後,為了旗下藝人也會討價還價,她說:「今年公司的新人ReX會出道,Winkie(黎美言)會拍電影,我自己都好忙,經常四圍飛,在香港的時間比較少,因為現在開始發展金融方面的生意,不過嚟緊韜韜放暑假,我和老公都預咗時間同佢去旅行。」

 

圖片來源:mariezhuge@Instagram

陳卓賢 姜濤 聲夢傳奇
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹