Advertisement

廿四孝老竇 陸永伴舞險甩褲

本地
2018.06.21
108

look03jpg

一向愛惜家人嘅陸永,喺屋企唔單只替太太吹頭,做廿四孝老公,又陪兩位女兒跳Moana舞,仲跳到差啲甩褲,真係搞笑。

陸永的一對可愛女兒一穎和一心,分別六歲和五歲,陸永不用開工時,會全天候陪女兒玩,日前他在家中陪女兒跳Moana(迪士尼動畫《海洋奇缘》)舞,兩姊妹跳得好投入,完全沒理過爸爸,陸永在女兒後面亦跟到足,不過他條褲太鬆,拍片的太太就忍不住大嗌,提醒他就快甩褲。

做完廿四孝爸爸,他又落足心機替靚老婆吹頭,好多女人都好怕吹頭,怕吹頭搞到一身汗,陸永咁識做,難怪陸太笑得咁開心,咁冧啦!

惠英紅 黃秋生
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2018/06/look03jpg-150x150.jpg