Advertisement

【成立車厘子軍團】顏卓靈玩急口令考脷

本地
2018.06.13
173

untitled-collage-8

顏卓靈拍電影又唱歌,多了一班陌生面孔為她打氣,為了多謝這班朋友,顏卓靈成立了「車厘子軍團」fans club,第一次聚會中,大家玩集體遊戲,又玩急口令,顏卓露的脷被考起!

【歌手木人巷】顏卓靈練習忍笑唱功

untitled-collage-7

顏卓靈話之前做《大樂師》跑謝票跑得好密,呢班陌生的面孔經常陪住佢,在現場大叫「顏卓靈」,「我最鍾意人哋叫我全名㗎!做《大樂師》跑謝票時,佢哋都陪住我走好多場謝票,又買飛入場支持,仲幫手打燈拍嘢,做咗『謝票機燈組』,我好多謝佢哋,所以現在我有時間就成立車厘子軍團fans club,多謝呢班朋友,可以多些時同佢哋呢班小傻瓜接觸,了解吓,等佢哋有歸屬感同真實感。」

untitled-collage-9

在第一次聚會中,大家玩了好多遊戲,當中玩急口令,顏卓靈講:「一蚊一斤雞,一蚊一斤龜,雞貴定龜貴……」就考到佢條脷,講到一截截,顏卓靈都好唔忿氣,叫了聲「哎吔」,她說:「我好耐冇咁開心玩集體遊戲,本來佢哋想我做主持人,不過我想玩埋一份,大家玩到好似小朋友咁,希望快啲又再有聚會。」聚會中,顏卓靈仲送禮物及海報俾fans,大家都好期待下一次呢!

【獨家專訪】顏卓靈四病纏身無啖好食 戒吃食物二十種

許志安 鄭秀文
人氣 TRENDING
鄭秀文 許志安 黃心穎 蔡一智 馬國明
https://www.mpweekly.com/entertainment/wp-content/uploads/2018/06/Untitled-collage-8-7-150x150.jpg