Advertisement

黃智賢澳洲慘食檸檬

本地
2018.07.30

untitled-collage-2 黃智賢陪太太到了昆士蘭遊玩

黃智賢早前用了九日時間陪太太到昆士蘭遊玩,除了享受陽光海灘外,當然唔少得飲飲食食,佢今次特別搵了一間Wildlife Habitat的餐廳,可以近距離同動物及雀仔接觸,邊食早餐,邊聽雀仔大合唱,佢更抵死到同鸚鵡傾心事,真不愧為演員,堅Talk得。不過唔係每樣品種都理你,當佢去影貓頭鷹時,就慘食檸檬,貓頭鷹直頭擰歪面,真係睬你都傻。

untitled-collage

當黃智賢去影貓頭鷹時慘食檸檬,貓頭鷹直頭擰歪面,真係睬你都傻。

untitled-collage-1

星級企業大獎2020 姜濤 聲夢傳奇
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹