Advertisement

《深宮計》大腦演得又唱得 梅小青廿一歲做「童星」

本地
2018.06.11

untitled-collage-2

宮心計2深宮計》熱播,四司經常「宮心眼」,睥來也睥去,「宮心首腦」梅小青應記一功,拍得出咁好嘅戲,原來小青姐除了係幕後人,原來都拍過劇㗎!
七十年代她更客串古裝劇《七武器之孔雀翎》,扮演李影的童年,你都咪話小青姐冇演技。

untitled-collage-3

小青姐當年廿一歲,扮演十三歲做「童星」,「記得當時在麗的電視做PA,我真的不想演,但因為劇組真的找不到人,就捉我去扮盲妹,劇中用手在對方身上摸到枝箭,點知摸摸吓竟然摸到血就手一縮,要扮好驚的表情,點知導演吳回叔就叫我,話『梅小青我要你驚,唔係要你笑呀!』我答佢我其實已經係好驚的表情,原來他覺得我劈大口好似笑,所以叫我個口唔好劈得咁開。」

untitled-collage-4

原來小青姐唔止演得,仲唱得,「中學時我已是樂隊鼓手,菊姐(關菊英)家姊出來唱歌時,我都有幫她打鼓,之後就去台灣一些晚會表演唱歌,其後再回來香港就去了麗的電視做PA!」

untitled-collage-5
由梅小青監製的劇集《宮心計》○九年開播,當時已深受廣大市民歡迎,更創下最高收視五十點的佳績,成為劇集經典。目前播出的劇集《宮心計2深宮計》同樣有追看性!

untitled-collage-6

聲夢傳奇 姜濤 陳卓賢
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹